Uitwisselen medische gegevens


Een ziekte, blessure of ongeval komt altijd onverwacht. U kunt daardoor zomaar terechtkomen in de spreekkamer van een onbekende arts, bij een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Omdat wij zelf als huisartsen ook regelmatig op de huisartsenpost dienst doen, weten wij uit ervaring hoe prettig en veilig het werkt als je inzage hebt over de relevante medische informatie van patiënten die we daar zien.

Een arts kan bijvoorbeeld zien welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg. Daarom willen huisartsen, apotheken en op termijn ook ziekenhuizen graag medische gegevens met elkaar delen. Hierdoor krijgen we een completer beeld van uw medische situatie.

Alleen na uw toestemming

Het LSP, een beveiligd netwerk, zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie. De verantwoordelijkheid voor dit netwerk is in handen van de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ). Wij stellen uw medische gegevens alleen via het LSP beschikbaar als u ons toestemming geeft. Velen van u hebben dit inmiddels gedaan. U nog niet en vindt u het ook belangrijk dat andere zorgverleners u zo goed mogelijk helpen? Vul dan alsnog het toestemmingsformulier in: https://dehuisdokter.praktijkinfo.nl/upload/4/110.pdf 

Uw handtekening plaatst u direct onder uw naam en adresgegevens.

U kunt het formulier bij uw eerstkomende bezoek aan onze praktijk meenemen. Opsturen of faxen kan ook.

Veelgestelde vragen over de uitwisseling van medische gegevens

Wordt mijn volledige medische dossier ter inzage beschikbaar gesteld?
Nee. Het gaat om de medische gegevens van de laatste 4 maanden of de laatste 5 contacten met uw huisarts, uw huidige gezondheidsproblemen, een eventuele geneesmiddelallergie en uw huidige medicatiegebruik. Het is dus een momentopname.

Kan iedereen inzage krijgen?
Nee. Er is precies vastgelegd wie welke bevoegdheid heeft. Dat geldt voor zowel de waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de apotheker, de ziekenhuisapotheker als de medisch specialist. Van elke inzage wordt vastgelegd wie op welk tijdstip een raadpleging heeft gedaan.

Hoe veilig is uitwisseling van de medische gegevens via dit systeem?
In de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst is de veiligheid geregeld. Het computersysteem van de zorgaanbieders en het netwerk moeten aan zeer strenge beveiligingsnormen voldoen. Een zorgverlener krijgt alleen toegang met een speciale pas en wachtwoord. U moet eerst toestemming hebben gegeven voordat gegevens mogen worden opgevraagd. Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen de gegevens inzien. Het inzien van gegevens moet noodzakelijk zijn voor de zorg aan u.

Kan ik de toestemming weer intrekken?
Ja, dat kan.

Kan ik nagaan wie mijn gegevens hebben ingezien?
Ja. Op de website www.vzvz.nl vindt u een aanvraagformulier om dat na te gaan.

Als ik toestemming geef, kan elke huisarts of andere apotheek dan altijd bij mijn gegevens?
Zeker in het begin zal dat nog niet zo zijn. Er wordt hard gewerkt om alle huisartsenposten, apothekers en huisartspraktijken op het LSP aan te sluiten.

Waar kan ik meer informatie vinden?

De website van de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie: www.vzvz.nl

Patiëntenfederatie NPCF geeft informatie over patiëntenrechten en rechten van kinderen in de zorg: www.npcf.nl

Informatie over Wet bescherming persoonsgegevens: www.cbpweb.nl