POH GGZ

POH GGZ staat voor "praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ". Bert Wijnmaalen en Yvonne van Terheijden vervullen deze functie bij ons in de praktijk. Bij een vermoeden van psychische problematiek (bijv. een depressie, trauma, angst of rouwproblemen) kan de huisarts u naar hen verwijzen. Tijdens een kennismakingsgesprek worden de problemen geanalyseerd. Daarna krijgt u advies over het behandelaanbod dat daarbij het beste past. Dit kan bijvoorbeeld zijn een aantal gesprekken bij de POH GGZ zelf of verwijzing naar psycholoog, psychiater of sociale wijkteam. Omdat de functie onder de huisartsenzorg wordt uitgeoefend komt een begeleiding of behandeling niet ten laste van uw eigen risico en hoeft u er niet voor bij te betalen.