Medicatie Check

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een deel van de ziekenhuisopnames is te wijten aan medicatiefouten. Bijna de helft van deze ziekenhuisopnames is te voorkomen door een medicatiebeoordeling, waarbij de apotheker, huisarts en patiƫnt samen het medicijngebruik beoordelen. Het grootste risico op bijwerkingen lopen oudere mensen die veel geneesmiddelen gebruiken. Zij lijden namelijk aan meerdere aandoeningen en worden door meerdere zorgverleners behandeld. Ook komen zij nog al eens bij verschillende apotheken, bijvoorbeeld in Wijchen en in het ziekenhuis. Door het ontbreken van een landelijke elektronisch patiƫntendossier kunnen dan problemen ontstaan. Verder kan het zo zijn dat de behandeling met medicijnen niet optimaal is afgestemd op uw situatie. De werkzaamheid kan dan onbedoeld minder zijn. Of de gebruiksvriendelijkheid laat te wensen over. Ook dat komt aan het licht door een medicatiebeoordeling. Uit een onderzoek door Plus Magazine bleek onlangs nog dat bij 30% van de 50-plussers die hun geneesmiddelen lieten controleren er iets niet in orde was!

Daarom bieden huisartsenpraktijk De Huisdokter en apotheek van Poppel u vanaf nu de Medicatie Check aan. Apotheker Bas van de Steeg zal voortaan elke maandag ochtend in onze praktijk een medicijn spreekuur houden. Het kan ook zijn dat wij u uitnodigen voor dit medicijnspreekuur omdat u in aanmerking komt voor een medicatiebeoordeling. Maar als u ouder bent dan 50 jaar en meer dan 5 vaste medicijnen gebruikt kunt u natuurlijk ook zelf een afspraak maken! Voorwaarde is wel dat u uw medicijnen bij apotheek van Poppel haalt en er mee instemt dat de apotheker inzage krijgt in uw medisch dossier. Anders kan de apotheker uw medicatie niet goed op waarde schatten. Na afloop van het spreekuur beoordeelt de apotheker uw medicatie en bespreekt zijn bevindingen met uw huisarts. Het resultaat kan bijvoorbeeld zijn dat er een medicijn gestopt kan worden, dat er een dosering moet worden aangepast, dat er juist een medicijn bij moet of dat uw bloed nog eens moet worden gecontroleerd. Er worden natuurlijk alleen wijzigingen in de medicatie doorgevoerd als u het er mee eens bent.

Omdat het een proef betreft zijn er verder geen kosten voor u aan verbonden.